Ara:

Alüminyum apartman giriş kapısı

Alüminyum apartman giriş kapısı üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir.

Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri bunun yanında

gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayiinde geniş kullanım alanı bulunmaktadır.

Alüminyum,yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü renktedir. Ayrıca

Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir.

Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz. Bu sayede

Saf alüminyumun çekme dayanımı yaklaşık 49 Mega Paskal (MPa) iken alaşımlandırıldığında bu değer 700 MPa´a çıkar. Sonuçta.

Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır. Bu sayede

Kolaylıkla dövülebilir, makinede işlenebilir ve dökülebilir hale gelecektir

özellikle.

Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması, üzerinde oluşan

oksit tabakasının olmasıdır

Doğada genellikleboksit cevheri halinde bulunur

ve oksidasyona karşı üstün direnci.

Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmaktadır. sonuçta metal

Olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır.

Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir.

Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleridir.

Gerektiren taşımacılık ve inşaat

sanayiinde geniş kullanım alanı bulunr.

Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmazdır. Özellikle

Saf alüminyumun çekme dayanımı yaklaşık 49 Mega Paskal (MPa) iken alaşımlandırıldığında bu değer 700 MPa´a çıkar.

Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır. Bunun yanında

Kolaylıkla dövülme,

makinede işlenme ve dökülme.

Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması,

üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu olmasındandır.

Alüminyum (veya aluminyum, Simgesi Al). Gümüş renkte sünek bir metaldir. Atom numarası 13 tür.

Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur

ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır.

Özellikle

Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca alüminyum

dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. Genellikle

Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir. Alüminyum apartman giriş kapısı

Alüminyum apartman giriş kapısı
Alüminyum apartman giriş kapısı